baner-top

baner prawy

Raport z I Kongresu Małopolskich Organizacji Gospodarczych Kraków 13.10.2014 r.

W dniu 13.10.2014 o godzinie 10:00 odbył się I Kongres Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych, wydarzenie miało miejsce w Hotelu Best Western Premier Kraków. Udział w Kongresie wzięły 253 osoby na 350 zaproszonych, głównie byli to przedsiębiorcy zrzeszeni w małopolskich organizacjach gospodarczych, przedstawiciele mediów i osoby zainteresowane tematyką powszechnego samorządu gospodarczego.

Wydarzenie zostało objęte Honorowymi Patronatami Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza, Wojewody Małopolskiego Jerzego Millera, Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Kongres był prowadzony przez Wiceprzewodniczącego Rady Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych Janusza Strzebońskiego.

Główną tematyką Kongresu było między innymi powstanie Powszechnego Samorządu Gospodarczego, który ma być reprezentantem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, szkolnictwo zawodowe, prawo gospodarcze oraz bariery rozwoju przedsiębiorstw. W tematyce PSG głos zabrali przedstawiciele MPOG: Janusz Chwajoł na temat idei samorządu gospodarczego i uzasadnienie stanowiska MPOG w tej sprawie w oparciu o opinie prawne na temat samorządu gospodarczego, Janusz Kowalski na temat szkolnictwa zawodowego oraz sytuacji rzemiosła w Polsce, Kazimierz Czekaj na temat organów kontroli państwowych, Anna Gallas-Dropińska na temat obligatoryjnego zrzeszania się w organizacjach zawodowych, jakimi w większości rozwiniętych i demokratycznych państw są samorządy gospodarcze, Marek Malec na temat tworzenia martwego prawa, co jest wynikiem braku prawdziwej reprezentacji polskiego samorządu gospodarczego. Franciszek Kołodziej zaprezentował Apel, czyli stanowisko I Kongresu Małopolskich Organizacji Gospodarczych.

W zorganizowanym wydarzeniu udział wzięli przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej między innymi Małgorzata Marcińska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Andrzej Harężlak – Wicewojewoda Województwa Małopolskiego, Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, Jacek Krupa – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego.

Jednym z istotnych punktów programu była prezentacja Profesora Doktora Habilitowanego Jerzego Hausnera pod tytułem „Innowacyjna Gospodarka - Konkurencyjna Polska".
Najważniejszym punktem programu było odczytanie i przyjęcie Uchwały opracowanej przez Janusza Chwajoła skierowanej do Prezydenta RP, Premiera RP i Parlamentarzystów RP. Treść Uchwały I Kongresu MOG, przyjęta przez aklamację brzmiała: „Mając na uwadze istnienie silnego samorządu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, jak również niedokończoną transformację ustrojową w Polsce, gdzie mimo upływu 25 lat od przełomu roku 1989, nie wyłoniono samorządu gospodarczego jako silnego i świadomego swej misji reprezentanta interesów środowiska biznesu.

Uczestnicy I Kongresu Małopolskich Organizacji Gospodarczych zwracają się z apelem do Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego o powołanie stałej komisji konsultacyjnej ds. przedsiębiorczości oraz stworzenia ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym, która to komisja działając pod wysokim patronatem Prezydenta RP, przełamie niemoc w niezwykle ważnym dla milionów małych i średnich firm obszarze działania i wyłoni reprezentanta, jako partnera dla władz samorządowych i rządowych."
Kongres zakończył się o godzinie 12:40, każdy z uczestników otrzymał materiały Kongresu opracowane przez przedstawicieli Małopolskiego Porozumienia Organizacji Gospodarczych (materiały z I Kongresu stanowią załącznik do niniejszego raportu).

Skawina, dnia 17.10.2014 r.

Otrzymują wg rozdzielnika:

 1. Sz. P. Bronisław Komorowski – Prezydent RP
 2. Sz. P. Radosław Sikorski - Marszałek Sejmu RP
 3. Sz. P. Bogdan Borusewicz - Marszałek Senatu RP
 4. Sz. P. Ewa Kopacz - Prezes Rady Ministrów Premier RP
 5. Sz. P. Janusz Piechociński - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
 6. Sz. P. Władysław Kosiniak – Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej
 7. Sz. P. Mateusz Szczurek - Minister Finansów
 8. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
 9. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
 10. Sejmowa Komisja Gospodarki
 11. Sejmowa Komisja Ustawodawcza
 12. Senacka Komisja Gospodarki Narodowej
 13. Senacka Komisja Ustawodawcza
 14. Sz. P. Jerzy Miller – Wojewoda Małopolski
 15. Sz. P. Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego
 16. Sz. P. Józef Krzyworzeka – Starosta Krakowski

 


UCHWAŁA
I Kongresu Małopolskich Organizacji Gospodarczych
Kraków, 13 października 2014 roku

Mając na uwadze istnienie silnego samorządu gospodarczego w krajach Unii Europejskiej, jak również niedokończoną transformację ustrojową w Polsce, gdzie mimo upływu 25 lat od przełomu roku 1989, nie wyłoniono samorządu gospodarczego jako silnego i świadomego swej misji reprezentanta interesów środowiska biznesu.

Uczestnicy I Kongresu Małopolskich Organizacji Gospodarczych zwracają się z apelem do Prezydenta RP p. Bronisława Komorowskiego o powołanie stałej komisji konsultacyjnej ds. przedsiębiorczości oraz stworzenia ustawy o powszechnym samorządzie gospodarczym, która to komisja działając pod wysokim patronatem Prezydenta RP, przełamie niemoc w niezwykle ważnym dla milionów małych i średnich firm obszarze działania i wyłoni reprezentanta, jako partnera dla władz samorządowych i rządowych.

W imieniu I Kongresu MPOG
Janusz Strzeboński - Wiceprzewodniczący Rady MPOG