baner-top

baner prawy

Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Limanowej

pin-alt ul. Rzeczna 11d, 34-600 Limanowa

phone-hang-up tel. 18 33 01 617, Fax 18 33 01 611
e-mail: ---, rsp.limanowa.pl


„Regionalne Stowarzyszenie Przedsiębiorców" z siedzibą w Limanowej zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy w dniu 10 maja 2011r. pod numerem KRS 0000385855. Stowarzyszenie jest kontynuatorem działań podejmowanych wcześniej przez Powiatową Radę Przedsiębiorczości. Jednak nowa forma organizacyjna pozwala rozszerzyć działalność oraz przyjąć członków spoza regionu limanowskiego.

Naszą misją jest budowanie prawdziwego, rzetelnego wizerunku przedsiębiorcy, który tworzy miejsca pracy, dba o załogę, solidnie płaci podatki i jest wyczulony na społeczne potrzeby.

Stowarzyszenie chce być również głosem limanowskiej przedsiębiorczości w sprawach regionalnej gospodarki. Funkcjonuje ponad podziałami. Stawia na szerokie kontakty z samorządami, bo one jako gospodarz terenu tworzą sprzyjający klimat do inwestowania poprzez tworzenie planu przestrzennego zagospodarowania, przychylność dla inwestorów, budowanie infrastruktury, wpływ na edukację zawodową.

Członkowie naszego stowarzyszenia prezentują różnorodne opinie i światopoglądy, jednakże łączy nas idea działania w interesie lokalnej przedsiębiorczości. Jesteśmy przekonani, że właśnie w ten sposób możemy promować nasze firmy oraz region limanowski. Stowarzyszenie zrzesza obecnie 52 członków. Organizujemy spotkania z ważnymi osobistościami ze świata polityki, samorządów regionalnych i lokalnych. Zarząd Stowarzyszenia spotyka się przynajmniej raz w miesiącu. W celu lepszej współpracy z terenem został powołany Konwent – zespół doradczo – konsultacyjny utworzony z przedsiębiorców należących do Stowarzyszenia. Raz w roku organizujemy uroczystą Galę Biznesu, podczas której nagradzamy i wyróżniamy rzetelnych przedsiębiorców.